Tag: in hộp giấy khóa chống trộm giá rẻ

Dịch vụ in hộp giấy khóa chống trộm

Dịch vụ in hộp giấy khóa chống trộm

Hộp khóa chống trộm có nhiều loại tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vị sản xuất khóa, có thể là giấy Ivory với nhiều đinh lượng hoặc giấy Duplex bồi carton. Với mỗi loại lại có một mức giá