Tag: in hộp khẩu trang giá rẻ

Dịch vụ in hộp khẩu trang

Dịch vụ in hộp khẩu trang

Những năm về trước khi công nghệ in hộp giấy ở Việt Nam còn chưa phát triển, những chiếc khẩu trang được đựng trong các bịch nilon nên không đảm bảo vệ sinh. Ngày nay, với sự hội nhập của